Výpověď dohodou - vzor 2013

Vyžívat tuto formu by mělo být obvyklé zejména při vaší vůli odejít nebo po domluvě ze zaměstnavatelem. I když by to tak asi situačně vždy nebylo, praxe říká, že vůbec nejčastější způsob odchodu ze zaměstnání je právě výpověď dohodou. Vzor 2013 tak hledá opravdu mnoho lidí. Proč tomu tak je? To je jednoduché. Pro zaměstnavatele je to nejvýhodnější.

I když na návrhy nemusíte přistoupit, zpravidla se slušný zaměstnavatel snaží s vámi domluvit, aby na tom vydělaly obě strany. Proto je tak častá právě výpověď dohodou. Vzor 2013 není složité vytvořit ani vyplnit, předkousané to najdete třeba v článku na tomto odkazu.

Písemné oznámení by mělo být druhé straně doručeno nejméně 3 dny předem, kdy má pracovní poměr skončit. Jiná situace nastává při výpovědi v tzv. zkušební době. To je třeba tedy rozlišovat od dokumentu výpověď dohodou. Vzor 2013 si v takovém případě děláte jen tzv. zrušení prac. poměru a akt nabývá účinnosti ihned v momentě předání zaměstnavateli. Vše je mnohem jednodušší.